Försäljning & Service av

LPS-Pumpstationer

Våra LPS-tjänster

Våra LPS tjänster

Installation

Service

Reparation

LPS står för Low Pressure Sewer eller Lätt Trycksatta Avlopp LTA. Skandinavisk Kommunalteknik är en av branschens ledande aktörer inom området med tusentals installationer inom både Sverige och Norden. LPS-pumparna är kända för hög driftsäkerhet över tid utan förebyggande underhåll.

Varför välja oss på KVASAB?

Varför välja oss på KVASAB?

Våra pumpstationer

Våra pumpstationer

LPS2000E2

LPS2000E2

Avloppspumpstation för villa och fritidshus

LPS2000E2 är en kraftfull avloppspumpstation som är lämplig för just enstaka fastigheter där avloppet ska pumpas vidare. Avloppspumpstationen placeras i marken utanför villan och är dimensionerad för att ta emot och pumpa avloppsvattnet från ett enfamiljshushåll vidare i ett tryckavloppssystem.
 • Tankens dimensionsstandard är 2,6 meter från topp till botten.
 • En källare kan anslutas direkt till avloppspumpstationen.
 • In- och utlopp ligger på frostfritt djup i södra och mellersta Sverige.
 • Går enkelt att förhöja tanken för frostfritt djup i norra Sverige.
 • Tillverkad i miljövänlig polyeten och har ett skyddande lock.
 • Luktfrihet – En midja i tanken som pumpen täpper till.

Produktblad

LPS 2000EIV2

LPS 2000EIV2

Isolerad pumpstation med inbyggt frostskydd

En lågbyggd tank som är isolerad och uppvärmd för enfamiljshushåll. Används oftast på kustnära platser där anläggning av avlopp med självfall hade krävt omfattande sprängning.
 • Lågbyggd tank med en totalhöjd på 1,5 meter.
 • Lätt att placera tanken i eller på marken, en krypgrund eller annan väderbeständig plats utan att utföra dyra sprängningar.
 • Tillverkad i dubbelväggig miljövänlig polyeten med ett isolerande mellanskikt, samt termostatstyrt frostskydd.
 • Löstagbar isolerkåpa.
 • Luktfrihet – En midja i tanken som pumpen täpper till.

Produktblad

LPS 2000 Extrem

LPS 2000 Extrem

En avloppspump med unik kraft

Värdefulla funktioner nu inbyggt i pumpen med integrerad styrning och övervakning av motordata samt redan låg energiförbrukning är nu ännu lägre.
 • Pumpen stängs automatiskt av vid spänningsfall beroende på elnätet eller bristfällig inkoppling – skyddar pumpen mot haveri
 • Om trycket blir för högt i ledningen på grund av yttre faktorer stängs pumpen av och skadas inte
 • Dessa funktioner är självåterställande och pumpen gör automatiskt omstart
 • Pumpen levererar ett flöde med ett tryck som vida överstiger andra pumpar på marknaden
 • Klarar trycka väldiga långa distanser vilket minimerar behov av kostsamma mellanstationer
 • Kraftreserver med god marginal för att hålla ledningarna fria från sediment, och hantera luft i ledning
 • Överlägsen prestanda vid sammankoppling av flera hundra pumpar i system
 • En unik antivakuumventil ser till att häva undertryck som följd av exempelvis pumpning i nedförsbacke
 • Pumpen har en 230V 1-fas motor nu med ytterligare 10% lägre energiförbrukning vilket ger absolut lägsta driftkostnad
 • Väldigt hög driftsäkerhet utan behov av förebyggande underhåll eller årlig tillsyn
 • Vid certifierad driftsättning erbjuds 5 års garanti

Produktblad

Service för LPS-pumpstationer

Auktoriserad serviceverkstad

KVASAB är en oberoende serviceverkstad för LPS pumpstationer och plastsvetsutrustning.
Vi innehar auktorisationer ifrån ett flertal tillverkare av svetsutrustning sedan 2003, och är idag Sveriges största serviceverkstad i sitt slag.
Vi utför service och reparationer på bland annat din LPS pumpstation, elektrosvets-, stumsvets- och extrudersvetsutrustning för att säkerställa dess funktion.
Vi får fortlöpande information och utbildning i takt med att tillverkarna utvecklar och lanserar nya produkter, vilket säkerställer vår kompetens på området.
Med “ett stort kunnande och en effektiv servicehantering” som ledord, kommer vi att fortsätta med stora satsningar på kompetens och tekniska servicehjälpmedel, för att få fler nöjda kunder med lösta servicebehov.

Kom i kontakt med oss

Kom i kontakt med oss

Adress & Telefon

Kungsbacka VA Service AB
Fjärås Smedjeväg 19
439 74 Fjärås
0300-12310
info@kvasab.se

Vi står till förfogande

Behöver du hjälp med din LPS/LTA-anläggning eller plastsvetsutrustning?
Välkommen att höra av dig till KVASAB – Kungsbacka VA-Service AB.

Vi står till förfogande

Behöver du hjälp med din LPS/LTA-anläggning eller plastsvetsutrustning?
Välkommen att höra av dig till KVASAB – Kungsbacka VA-Service AB.